ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟล์..เมืองไทย

จำนวนการเข้าขม 280 ครั้ง
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟล์..เมืองไทย - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
024-6353
วันที่เดินทาง
ต.ค.66 - พ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

 • เกาะตะรุเตา- เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ
 • เกาะหินซ้อน – เกาะรอกลอย 
 • อ่าวลิง - เกาะผึ้ง-เกาะราวี
 • เกาะอาดัง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง  

แผนการเดินทาง

04.00 น.   คณะเดินทางถึง ณ สนามบินดอนเมือง   เจ้าหน้าที่ Consortium Trip คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อม Check In รับบัตรโดยสาร

...................   เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ หรือ สายการบินแอร์เอเซีย

07.45 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ มัคคุเทศก์ นำทุกท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา

10.30 น.   คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

11.30 น.   นำคณะลงเรือ Speed Boat (จอยกรุ๊ป ) มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น.   คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านได้พักอริบทพร้อม เที่ยวชมถ่ายรูปเกาะตะรุเตาเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนจะนำท่านเดินทางต่อ

13.00 น.   นำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.30 น.   คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะนำคณะเข้าสู่ที่พัก บันดาหยา รีสอร์ทระดับ 4 ดาว เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก..ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ หรือสระว่ายน้ำตามอัธยาศัย

ที่พัก..Bundhaya Resort ระดับ 4 ดาวพัก สุพีเรียและดีลักซ์ บังกะโล  

กรณีพักห้อง Deluxe Room เพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน

หรือ ที่พัก..Mountain Resort ระดับ 4 ดาว  

18.00 น.   นำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3 ) ณ ร้านอาหาร รักษ์เลซีฟู๊ด บริการท่านพร้อมเมนู ซีฟู้ด หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ หลังอาหารอิสระให้ท่านเที่ยวชมบรรยากาศถนนคนเดินของเกาะหลีเป๊ะ ...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00 น.   คณะเตรียมพร้อมสวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อยก่อนนำท่านเดินทางด้วย (Speed Boat ส่วนตัวเฉพาะของกรุ๊ป) เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อิสระให้ท่านถ่ายกับประติมากรรมทางธรรมชาติ ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะรอกลอย เกาะที่ได้ชื่อว่ามีน้ำทะเลที่ใสหาดทรายขาวละเอียดและสวยงามที่สุดเกาะหนึ่งใน..เหมาะแก่การเล่นน้ำ ถ่ายรูป หรือเดินขึ้นเขา..ชมวิวเป็นอย่างมาก

สมควรแก่เวลานำคณะออกเดินทาง สู่ อ่าวลิง..ให้ท่านได้ทดลองวิธีการใช้อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ก่อนนำท่านไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง ที่มีปะการังหลากพันธุ์และเหล่าปลาการ์ตูนสีสันสวยงามแปลกตา

12.00 น.   คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ข้าวกล่อง+ผลไม้ (บริเวณนี้เป็นที่ทำการอุทยานฯ มีห้องน้ำ และจำหน่ายอาหาร)

บ่าย   นำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ บริเวณด้านหลังเกาะหินงาม จุดดำน้ำดูปะการังที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ทีสมบูรณ์ด้วยปะการังนา ๆ ชนิดจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติ เมื่อคลื่นซัดสาดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงาม

นำท่านสู่จุด ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่สวยงามที่สุดในทริปนี้ ณ ร่องน้ำจาบัง ที่นี้ท่านจะได้สัมผัส ปะการังอ่อน ปะการัง 7 สี และบรรดาเหล่าปลาการ์ตูนหลากพันธุ์สีสันสวยงาม

18.30 น.   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) เซตโต๊ะ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7 ) บุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย ก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับ

08.30 น.   คณะทำการ Check Out อำลาที่พัก..นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบาราจังหวัดสตูล โดยเรือสปีดโบ๊ท (ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง)

11.00 น.   คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา ให้เวลาท่านซื้อของฝาก จากปากบารา ก่อนนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลานข้าว (มื้อที่ 8)

บ่าย   นำคณะ ซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่

16.35 น.   เหินฟ้ากลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยสารการ บินนกแอร์ / หรือแอร์เอเชีย

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6613,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 6612,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 6613,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 6612,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6615,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 6717,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ม.ค. 67 - 03 ม.ค. 6712,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ม.ค. 67 - 08 ม.ค. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 6712,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 6712,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 6712,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ก.พ. 67 - 05 ก.พ. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ก.พ. 67 - 08 ก.พ. 6712,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 6712,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 6712,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 6712,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 6712,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มี.ค. 67 - 18 ก.พ. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 6712,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 6712,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 เม.ย. 67 - 04 เม.ย. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 6714,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 6714,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 6717,900 บาท5,800 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 6717,900 บาท5,800 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 6717,900 บาท5,800 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 6712,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 พ.ค. 67 - 03 พ.ค. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 6712,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 6713,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 6711,900 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการห้องละ 2 - 3 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ       

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก 
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน ทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
รหัส 024-6353 ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟล์..เมืองไทย
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66 - พ.ค.66
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=2861

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/024-6353.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา