รับจัดกิจกรรมCarRally

จำนวนการเข้าขม 35 ครั้ง
รับจัดกิจกรรมCarRally

บริษัทฯ รับจัดกิจกรรมCarRally กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แต่ละทีมจะต้องทำคะแนนให้ดีที่สุด ตัวแปรสำคัญ คือ เวลาและผลงานที่ออกมา เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้หลักการและเงื่อนไขการอยู่และการ ทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งกิจกรรมในแต่ละฐานจะมีกฎ กติกา และเวลากำหนดไว้อย่างชัดเจน และฐานเกมส์ แต่ละฐานจะสื่อสารถึงการเรียนรู้ว่าได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรมที่เล่นไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับกิจกรรม Walk Rally

วัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรม Car Rally

คือ เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้หลักการและเงื่อนไขการอยู่ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ส่วนวัตถุประสงค์อื่น ๆ มีหลายประการ ดังนี้

 • ฝึกเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์
 • การสร้างทีมงาน – การทำงานเป็นทีม
 • ความสนุกสนาน การแข่งขัน และนันทนาการ
 • คิดแก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน
 • การวางแผนจัดลำดับงาน
 • ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 • ความอุทิศตัว อดทน และเสียสละ – เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองและผู้อื่น
 • เสริมสร้างสุขภาพ ผ่อนคลายความตึงเครียด
 • การสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม และการระดมสมอง

ลักษณะของกิจกรรม Car Rally

 • เป็นกิจกรรมที่แต่ละทีมจะต้องทำคะแนนให้ดีที่สุด ตัวแปรสำคัญ คือ เวลาและผลงานที่ออกมา
 • เป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมกันทำในทีมของตัวเอง ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นตัวกำหนด
 • เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทั้งความสามารถ ไหวพริบ และปฏิภาณในการแก้ไขและสร้างสรรค์
 • เป็นกิจกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง
 • ในแต่ละกิจกรรมบางครั้งต้องส่งตัวแทนของทีมเข้าแข่งขัน แล้วแต่กติกาของเกมนั้น ๆ
 • เป็นกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นทีมต้องอาศัยความรวดเร็วและการตัดสินใจ
 • เป็นกิจกรรมที่ต้องระดมความคิด สติ ปัญญา และทักษะต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาในดีที่สุด
 • เป็นกิจกรรมที่สามารถชี้ชัดถึงสมรรถภาพ ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านกำลังกาย พลังใจ แนวทางแห่งการคิด และการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
 • เป็นกิจกรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม ต้องมีทั้งความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ได้สาระ ได้ความสุข โดยเฉพาะมิตรภาพ

ดูกิจกรรมอื่นได้ที่ รับจัดกิจกรรม ที่ใช้ควบคู่กับการเดินทางท่องเที่ยว

 

Car Rally เส้นทางกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี ถึงจะไม่ได้อยู่ติดกับกรุงเทพฯ แต่ก็เป็นเส้นทางที่ไม่ได้ไกลจนเกินไป สามารถเดินทางได้ง่าย และใช้เวลาไม่นาน และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่าง ทางรถไฟสายมรณะ หรือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่าง น้ำตกหรืออุทยาน อีกทั้งมากมายไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่

 

Car Rally เส้นทางกรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงแค่ 158 กิโลเมตร จึงเป็นเส้นทางที่ใช้เวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมง และเหมาะกับการเป็นเส้นทางคาร์แรลลี่ ปราจีนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าเขา น้ำตก แต่ก็เต็มไปด้วยโบราณสถาน อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบเมื่อเทียบกับที่อื่น ๆ

 

เส้นทางกรุงเทพฯ – กบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว

อำเภอกบินทร์บุรี เป็นอีกอำเภอที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะ เหมาะกับการทำทริปสั้น ๆ หรือเป็นจุดแวะอีกที่ที่เหมาะมาก ๆ จากนั้นไปต่อกันที่อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา วังน้ำเขียว แหล่งโอโซนบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลก อากาศดีสุด ๆ เป็นอำเภอที่เต็มไปด้วยสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น สวนดอกไม้ ฟาร์ม หรือเขาแผงม้า

 

เส้นทางกรุงเทพฯ – สระบุรี – นครนายก

จังหวัดสระบุรี มีระยะห่างจากกรุงเทพฯ เพียงแค่ 115 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จังหวัดสระบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ฟาร์ม หรือวัดวาอาราม ไปกันต่อที่จังหวัดนครนายก เป็นอีกจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย และจะได้พบกับอากาศอันร่มรื่น มีเขาล้อมรอบ อีกทั้งยังมีจุดเช็คอินที่คนชอบไปเที่ยวกัน เช่น เขื่อนขุนด่านปราการชล วังตะไคร้ วัดหลวงพ่อปากแดง อุโมงค์ป่าไผ่ คาเฟ่ต่าง ๆ เป็นต้น

 

เส้นทางกรุงเทพฯ – สระบุรี – ปากช่อง

จังหวัดสระบุรี มีระยะห่างจากกรุงเทพฯ ไม่ไกล ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีในการเดินทางจากกรุงเทพฯ จังหวัดสระบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ฟาร์ม ไร่องุ่น หรือวัดก็มีให้เลือกได้ตามใจ จากนั้นไปกันต่อที่อำเภอปากช่อง เป็นอำเภอนึงที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และระหว่างทางยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ให้แวะถ่ายรูปอวดเพื่อนน่ารัก ๆ อีกด้วย

 

เส้นทางกรุงเทพฯ – นครปฐม – ราชบุรี – สวนผึ้ง

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถขับรถมาได้โดยใช้เวลาไม่นาน และยังเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายถูกใจนักเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ จากนั้นไปกันต่อที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดที่อยู่ติดกับนครปฐม เป็นอีกจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หนังใหญ่วัดขนอน และที่พลาดไม่ได้ก็คือสวนผึ้ง อีกสถานที่ตากอากาศที่อยู่กลางหุบเขา บรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อน

 

เส้นทางกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี – กาญจนบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอีกจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที เป็นจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ทั้งธรรมชาติ ตลาดโบราณ วัด และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ไม่ต้องกลัวเลยว่ามาจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วจะเหงา ไปกันต่อที่จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก หลากหลายรูปแบบ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ น้ำตกเอราวัณ น้ำตกไทรโยค น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ทำให้เป็นอีกเส้นทางที่น่าสนใจ

 

เหตุผลดี ๆ ของการใช้บริการบริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด 

 1. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เปิดทำการมามากกว่า 20 ปี มีทีมงานคุณภาพที่มีความชำนาญทุกเส้นทางทั่วโลก มีมัคคุเทศก์ที่พร้อมให้บริการตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
 2. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวได้อย่างน่าสน โดดเด่น และแตกต่าง ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สามารถจับต้องได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง (รส รูป กลิ่น เสียง) และรวดเร็วภายใน 3 วัน
 3. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เลือกสรรโรงแรมที่พัก และอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยแก่คณะ ในการจัดทำรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงจำนวนวัน เวลา และเส้นทางในการเดินทาง ที่สามารถจะทำให้คณะใช้เวลาท่องเที่ยวได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 4. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วบอกต่อและกลับมาใช้บริการ กว่า 100  กรุ๊ปต่อปี
 5. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการอบรมทีมงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานบริการ มีใจรักพร้อมปลูกจิตสำนึก ด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และผู้บริหารก็มีธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบท่องเที่ยว คุณภาพต้องเหมาะสมกับราคา
 6. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่ท่านกำหนดเองได้
 7. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัยในองค์กร จากวิกฤติหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะ โควิด 19 เราเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจนได้รับผลตอบรับที่พึงพอใจ 100 %
 8. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการจัดนำเที่ยวที่เน้นปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการของสาธารณสุข หรือ New Normal โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน
 9. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
 10. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันโลก มีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านทาง Social Media อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 11. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมเรียนรู้จาก Feedback ของลูกค้า และนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 12. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีข้อเสนอพิเศษ เพื่อให้ใด้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ที่จะทำให้ท่านสะดวกสบาย และประทับใจ พร้อมบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความพึงพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ให้บริการจัดนำเที่ยว ตามเส้นทางในประเทศทุกเส้นทาง ตามวัน เวลา และงบประมาณที่ท่านกำหนด การันตี ออกแบบโปรแกรมได้โดนใจ ได้โปรแกรมภายใน 3 วัน ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ผ่านการทำกรุ๊ปขนาดตั้งแต่ 2 – 1,200 คน มามากกว่า 3,000 กรุ๊ป ควบคุมและดูแลการบริการโดยอาจารย์โซดา อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน พร้อมทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการท่าน

เกี่ยวกับประวัติและผลงาน

Soda management Co. Ltd   เริ่มก่อร่างขึ้น     โดยแนวคิดกลุ่มบุคคล   ที่ผ่านงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว   อาทิเช่น  งานมัคคุเทศก์ งานโรงแรม งานวิทยากร นิตยสารท่องเที่ยว และอาจารย์มหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของ นายจิตกร  วิจารณรงค์ (อ.โซดา)  ด้วยความที่เป็นคนรักและชอบงานด้าน Entertainment งานด้านบริการ ชอบความสวยงามของธรรมชาติและการเดินทาง  ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับงานด้าน Event ต่างๆ จึงเกิดการรวมตัวกัน  ของทีมงานและผู้ที่อยู่ในวงการดังกล่าวและที่มีทัศนคติอย่างเดียวกัน คือการมอบ ประสบการณ์ที่ดีๆ  และการให้บริการอย่างมืออาชีพโดยอาศัยประสบการณ์ของแต่ละคน

รับจัดกิจกรรมCarRally สอบถามโปรโมชั่น 

TEL 02-121-7282
LINE @sodatour
WEBSITE https://sodatour.com

เหตุผลดี ๆ ของการใช้บริการบริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด 

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เปิดทำการมามากกว่า 20 ปี มีทีมงานคุณภาพที่มีความชำนาญทุกเส้นทางทั่วโลก มีมัคคุเทศก์ที่พร้อมให้บริการตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยว

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวได้อย่างน่าสน โดดเด่น และแตกต่าง ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สามารถจับต้องได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง (รส รูป กลิ่น เสียง) และรวดเร็วภายใน 3 วัน

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เลือกสรรโรงแรมที่พัก และอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยแก่คณะ ในการจัดทำรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงจำนวนวัน เวลา และเส้นทางในการเดินทาง ที่สามารถจะทำให้คณะใช้เวลาท่องเที่ยวได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วบอกต่อและกลับมาใช้บริการ กว่า 100  กรุ๊ปต่อปี

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการอบรมทีมงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานบริการ มีใจรักพร้อมปลูกจิตสำนึก ด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และผู้บริหารก็มีธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบท่องเที่ยว คุณภาพต้องเหมาะสมกับราคา

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่ท่านกำหนดเองได้

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัยในองค์กร จากวิกฤติหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะ โควิด 19 เราเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจนได้รับผลตอบรับที่พึงพอใจ 100 %

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการจัดนำเที่ยวที่เน้นปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการของสาธารณสุข หรือ New Normal โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยจิตสำนึก และความรับผิดชอบ

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันโลก มีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านทาง Social Media อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมเรียนรู้จาก Feedback ของลูกค้า และนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีข้อเสนอพิเศษ เพื่อให้ใด้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ที่จะทำให้ท่านสะดวกสบาย และประทับใจ พร้อมบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความพึงพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
Share on social networks
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา