รับจัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปส่วนตัว ทั้งในและต่างประเทศ

จำนวนการเข้าขม 245 ครั้ง
รับจัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปส่วนตัว ทั้งในและต่างประเทศ

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปส่วนตัว ทั้งในและต่างประเทศ

ยินดีให้บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวในและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ทางบริษัทจึงสามารถออกแบบเส้นทางได้โดนใจ ภายในเวลาที่รวดเร็วเพียง 3 วันทำการ สำหรับท่านที่ต้องการจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ท่องเที่ยว บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด รับบริการจัดทัวร์ ด้วยคุณภาพ โดยตระหนักถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางและงบประมาณ

ด้วยความชำนาญ บริษัทจึงเลือกที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และบริการได้อย่างดี ทำให้คุณภาพเหมาะสมกับราคา โดยเฉพาะการวางแผนการเดินทางที่โดดเด่น เน้นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านและคณะของท่าน นอกจากนี้ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ยังได้ตระหนักถึงความจริงที่ว่า คนจะได้เรียนรู้ได้ดี และเข้าใจง่ายหากได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน จึงมีการผสมผสานการท่องเที่ยว กับการฝึกอบรม การสัมมนา การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด  ขออาสาเป็นคนรับจัดกิจกรรม ด้านนันทนาการต่างๆ อาทิ เช่น รับจัด Organize,  รับจัด Event, รับจัด Walk Rally,  รับจัด Car Rally, รับจัด Team Building, รับจัด Company Outing, รับจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ, รับจัดอบรมพนักงานประจำปี, รับจัดประชุมตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าอื่น ๆ ตามความต้องการและงบประมาณของท่าน..

ด้วยปณิธาน ของ บริษัท โซดาเมนเนจท์ จำกัด ยึดมั่นให้บริการด้วยความสุขอีกระดับที่คุณสัมผัสได้ ท่านจะได้สัมผัสความจริงใจ ตรงไปตรงมา การวางแผนและการบริหารจัดการจากทีมงานมืออาชีพที่ มีประสบการณ์ ด้านทัวร์ในหลากหลายเส้นทาง พร้อมบริการหลังการขายที่จะคอยติดตาม ประเมินผล ความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนา และ ถือเป็นพันธะสัญญาที่จะทำให้ท่านมั่นใจและวางใจว่าเราจะไม่มีวันทอดทิ้งท่าน ไม่ว่าก่อน ระหว่าง หรือ แม้สิ้นสุดการเดินทางไปแล้ว ท่านสามารถลองใช้บริการ รับจัดทัวร์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการปรึกษา วางแผน และ จัดการเรื่องการเดินทางของท่าน ทีมงานทุกคนยินดีให้บริการ พร้อมที่จะดูแลการเดินทางของท่าน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลกกับทีมงานอาจารย์โซดา ความสุขอีกระดับที่คุณสัมผัสได้จริง ๆ

เหตุผลดี ๆ ของการใช้บริการบริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด 

 1. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เปิดทำการมามากกว่า 20 ปี มีทีมงานคุณภาพที่มีความชำนาญทุกเส้นทางทั่วโลก มีมัคคุเทศก์ที่พร้อมให้บริการตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
 2. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวได้อย่างน่าสน โดดเด่น และแตกต่าง ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สามารถจับต้องได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง (รส รูป กลิ่น เสียง) และรวดเร็วภายใน 3 วัน
 3. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เลือกสรรโรงแรมที่พัก และอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยแก่คณะ ในการจัดทำรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงจำนวนวัน เวลา และเส้นทางในการเดินทาง ที่สามารถจะทำให้คณะใช้เวลาท่องเที่ยวได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 4. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วบอกต่อและกลับมาใช้บริการ กว่า 100  กรุ๊ปต่อปี
 5. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการอบรมทีมงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานบริการ มีใจรักพร้อมปลูกจิตสำนึก ด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และผู้บริหารก็มีธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบท่องเที่ยว คุณภาพต้องเหมาะสมกับราคา
 6. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่ท่านกำหนดเองได้
 7. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัยในองค์กร จากวิกฤติหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะ โควิด 19 เราเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจนได้รับผลตอบรับที่พึงพอใจ 100 %
 8. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการจัดนำเที่ยวที่เน้นปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการของสาธารณสุข หรือ New Normal โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน
 9. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
 10. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันโลก มีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านทาง Social Media อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 11. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมเรียนรู้จาก Feedback ของลูกค้า และนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 12. บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีข้อเสนอพิเศษ เพื่อให้ใด้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ที่จะทำให้ท่านสะดวกสบาย และประทับใจ พร้อมบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความพึงพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ให้บริการจัดนำเที่ยว ตามเส้นทางในประเทศทุกเส้นทาง ตามวัน เวลา และงบประมาณที่ท่านกำหนด การันตี ออกแบบโปรแกรมได้โดนใจ ได้โปรแกรมภายใน 3 วัน ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ผ่านการทำกรุ๊ปขนาดตั้งแต่ 2 – 1,200 คน มามากกว่า 3,000 กรุ๊ป ควบคุมและดูแลการบริการโดยอาจารย์โซดา อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน พร้อมทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการท่าน

 ตัวอย่างผลงานทัวร์ในประเทศ | กรุ๊ปทัวร์ 

ดูโปรแกรมทัวร์ในประเทศได้ที่ ทัวร์ในประเทศ | กรุ๊ปทัวร์

เส้นทางเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย

เส้นทางยอดนิยมในภาคเหนือ แน่นอนว่าต้องเป็น “เส้นทางเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย” หรือ “โปรแกรม Wow…ปาย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย” จากทางบริษัทฯ ที่พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย ที่รับรองว่าสามารถเที่ยวได้ครบทุกจุดเช็คอินอย่างแน่นอน แอดมินรับรองว่าทุกท่านจะได้พบกับอากาศดี ๆ พระอาทิตย์ขึ้นสวย ๆ และอาหารแสนอร่อยจากร้านเด็ดที่ผ่านการคัดสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะ

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์

 • สะพานไม้ซูตองเป้
 • หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห้วยเสือเฒ่า
 • พระธาตุดอยกองมู
 • วัดจองกลาง วัดจองคำ
 • ปางอุ๋ง
 • บ้านรักษ์ไทย
 • บ้านจ่าโบ่
 • ถ้ำน้ำลอด
 • หมู่บ้านสันติชล
 • ถนนคนเดินปาย
 • ทะเลหมอกหยุนไหล
 • วัดน้ำฮู
 • Coffee In Love
 • สะพานประวัติศาสตร์ปาย
 • วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน
 • พระธาตุดอยคำ

ชมโปรแกรมเต็ม: 101 SodA Premium ทัวร์เที่ยวไทย @Wow..ปาย

เส้นทางน่าน

อีกหนึ่งเส้นทางยอดนิยมในภาคเหนือ ก็คงต้องยกให้ “เส้นทางน่าน” หรือ “โปรแกรมกระซิบรัก…เสมอดาว…น่านไง” จากทางบริษัทฯ ที่พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับการท่องเที่ยวเมืองสโลว์ไลฟ์ น่าน…เมืองเล็ก ๆ แสนสงบ แต่ไม่น่าเบื่อ รับรองว่าทุกท่านจะได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารแสนอร่อยจากร้านเด็ด ร้านดังที่ผ่านการคัดสรรจากเราเพื่อคุณโดยเฉพาะ

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์

 • ร้านกาแฟสุดฮิต “จิบแฟ-แช่น้ำ”
 • วัดหนองบัว
 • วัดศรีมงคล (ก๋ง)
 • วัดปรางค์
 • วัดภูเก็ต
 • ร้านกาแฟไทลื้อ
 • ดอยสกาด
 • ดอยภูคา
 • บ่อเกลือ
 • บ้านสะปัน
 • ถนนหมายเลข 3
 • วัดภูมินทร์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • ดอยเสมอดาว
 • ศูนย์โอท็อปน่าน

ชมโปรแกรมเต็ม: 102 SodA Special trip น่าน @ทัวร์เที่ยวไทย

เส้นทางเกาะหลีเป๊ะ

เส้นทางยอดฮิตที่สุดในตอนนี้ คงต้องยกให้ “เส้นทางเกาะหลีเป๊ะ” หรือ “โปรแกรมหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์เมืองไทย” เยือนดินแดนทะเลใส หาดทรายขาวแห่งอันดามันที่ควรค่าแก่การไปดำน้ำดูปะการังสักครั้งนึงในชีวิต

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์

 • เกาะตะรุเตา
 • ซุ้มประตูแห่งรัก ณ เกาะไข่
 • เกาะหลีเป๊ะ
 • เกาะหินซ้อน
 • เกาะรอกลอย
 • อ่าวลิง
 • เกาะผึ้ง
 • เกาะราวี
 • เกาะอาดัง
 • เกาะหินงาม
 • ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสัน ณ ร่องน้ำจาบัง

 ชมโปรแกรมเต็ม: 103 SodA Premium หลีเป๊ะ @ทัวร์เที่ยวไทย

เส้นทางเบตง

เส้นทางสุดฮิตใต้สุดแดนสยามที่ทุกท่านจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ปังปุริเย่ เบตง” เยือนเมืองสงบแห่งชายแดนใต้ ดินแดนพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างลงตัว ด้วยเหตุนี้ทุกท่านต้องหาโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เบตง รับรองว่าทุกท่านจะได้พบกับอาหารแสนอร่อยจากร้านเด็ดที่ผ่านการคัดสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ ที่คัดเลือกให้ลงตัว

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์

 • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 • บ้านขุนพิทักษ์รายา
 • สะพานข้ามเขื่อนบางลาง
 • ป้าย OK BETONG
 • อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 • ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
 • สะพานแตปูซู
 • สวนหมื่นบุบผา
 • บ่อน้ำพุร้อน
 • อุโมงค์ปิยะมิตร
 • สนามบินเบตง
 • สตรีทอาร์ต
 • พิพิธภัณฑ์เบตง
 • วัดพระพุทธาธิวาสพระอารามหลวง
 • เฉาก๊วย กม.4
 • หลวงปู่ทวดวัดช้างให้
 • ตลาดกิมหยง

 ชมโปรแกรมเต็ม: 104 SodA Premium เบตง @ทัวร์เที่ยวไทย

เส้นทางเกาะช้าง

สำหรับใครที่อยากท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ทางบริษัทฯ ก็มี “เส้นทางเกาะช้าง” แห่งทะเลอ่าวไทยที่พร้อมให้ทุกท่านได้ดำน้ำดูปะการัง ชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังหลากสี และเหล่าปลานานาชนิด รับรองว่าทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามบนเกาะช้าง จนต้องร้องออกมาว่า “เกาะช้าง…มันจ๊าบม๊วก”

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์

 • เกาะยักษ์ใหญ่
 • เกาะยักษ์เล็ก
 • เกาะรัง
 • เกาะมะปิง
 • อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์
 • ย่านโรงอาหารทะเลแห้ง

 ชมโปรแกรมเต็ม: 105 SodA Premium เกาะช้าง @ทัวร์เที่ยวไทย

เส้นทางเกาะกูด

นอกจากเกาะช้างแล้ว ก็ยังมี “เส้นทางเกาะกูด” ที่สวยงามไม่แพ้กันที่พร้อมให้ทุกท่านได้ดำน้ำดูปะการังไปกับเส้นทางดำน้ำที่มีทั้งหาดทรายขาว น้ำทะเลใสสีเทอร์ควอยซ์ ปะการังหลากสี และเหล่าปลานานาชนิด รับรองว่าทุกท่านจะได้พบกับความสงบอันงดงามบนเกาะกูด เกาะแห่งความเป็นส่วนตัว แล้วจะเก็ทว่า “เกาะกูด…มันกู๊ดม๊วก”

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์

 • เกาะยักษ์ใหญ่
 • เกาะยักษ์เล็ก
 • เกาะรัง
 • เกาะมะปิง
 • อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์
 • ย่านโรงอาหารทะเลแห้ง

 ชมโปรแกรมเต็ม: 105 SodA Premium เกาะช้าง @ทัวร์เที่ยวไทย

เส้นทางเกาะทะลุ

อีกหนึ่งไฮไลท์ใกล้กรุงเทพฯ ก็คงต้องยกให้ “เส้นทางเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์” ที่พร้อมให้ทุกท่านได้ดำน้ำดูปะการังไปกับเส้นทางเกาะทะลุที่มีทั้งหาดทรายสวย น้ำทะเลใส และปะการังนานาชนิด รับรองว่าทุกท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ที่สวยงามของเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์อย่างแน่นอน

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์

 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
 • พระพุทธกิตติสิริชัย มหาเจดีย์ภักดีประกาศ
 • อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 • เกาะทะลุ
 • เกาะสิงห์
 • เกาะสังข์
 • วัดอ่างสุวรรณ
 • วัดนาหูกวาง
 • วัดโบสถ์เหรียญบาท
 • ร้านชิดชนก หรือ แม่กิมลั้ง

 ชมโปรแกรมเต็ม: 107 SodA เที่ยวไทยสไตล์ Premium ดำน้ำเกาะทะลุ จ.ประจวบ

เส้นทางถ้ำนาคา

เส้นทางยอดนิยมแห่งอีสานที่เชื่อว่าใคร ๆ ก็ต้องรู้จัก คงต้องยกให้ “เส้นทางถ้ำนาคา” หมอดูชื่อดังฟันธง ปีนี้ใครไปสักการะพญานาคจะเจริญรุ่งเรือง เฮง ๆ รวย ๆ ปัง ๆ “ตามรอยพญานาค ถ้ำนาคา ความศรัทธาที่ตอบโจทย์”

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์

 • เกาะคำชะโนด
 • จุดชมวิวหินสามวาฬ
 • ศาลปู่อือลือนาคราช
 • เกาะดอนโพธิ์
 • ถ้ำนาคา
 • พญาศรีสัตตนาคราช
 • วัดสองคอน
 • พระธาตุพนม
 • พระธาตุเรณู

 ชมโปรแกรมเต็ม: 108 SodA ถ้ำนาคา อุดร – บึงกาฬ – นครพนม 3 วัน 2 คืน

เส้นทางถ้ำนาคี

อีกหนึ่งเส้นทางยอดนิยมแห่งอีสาน ไม่แพ้เส้นทางถ้ำนาคา ก็คือ “เส้นทางถ้ำนาคี” หมอดูชื่อดังฟันธง ปีนี้ใครไปสักการะพญานาคจะเจริญรุ่งเรือง เฮง ๆ รวย ๆ ปัง ๆ “ตามรอยพญานาค ถ้ำนาคี ความศรัทธาที่ตอบโจทย์”

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์

 • ลานพญาศรีสัตตนาคราช
 • พระธาตุนคร
 • พระธาตุพนม
 • พระธาตุเรณู
 • พระธาตุท่าอุเทน
 • สะพานไทยลาว
 • ถ้ำนาคี
 • อุทยานบัว
 • พระธาตุเชิงชุม
 • พญาเต่างอย
 • วัดถ้ำผาแด่น
 • ร้านผ้าครามสกล

 ชมโปรแกรมเต็ม: 109 SodA ถ้ำนาคี – นครพนม – สกลนคร

เส้นทางเกาะหัวใจมรกต ระนอง

เส้นทางที่จะพาเราไปเที่ยวเมืองระนอง แถมยังไม่ไกลจากเมียนมาร์ ก็คงต้องเป็น “เส้นทางเกาะหัวใจมรกต – ระนอง” เกาะหัวใจมรกตเป็นความสวยงามของธรรมชาติแห่งทะเลอันดามัน ในเขตประเทศพม่า ซึ่งสามารถเดินทางจากระนองได้ ให้ทุกท่านได้ดำน้ำดูปะการัง เพราะที่นี่เป็นแหล่งดำน้ำที่มีแนวปะการังสมบูรณ์ที่สุด อีกทั้งยังมีหาดทรายขาวบริสุทธิ์ที่สุด มีพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำนานาชนิดที่หาดูได้ง่ายกว่าในพื้นที่ไหน ๆ ในท้องทะเลอันดามัน

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์

 • เกาะหัวใจมรกต
 • อ่าวพาราไดซ์
 • เกาะตาฟุ๊ก
 • เกาะย่านเชือก
 • เกาะสอง
 • วัดปีดอร์เอ
 • อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง
 • น้ำตกหงาว
 • บ่อน้ำร้อน

เส้นทางตรัง

นอกจากเส้นทางภาคใต้อื่น ๆ แล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งเส้นทางธรรมชาติที่มีทะเลสวยๆ ให้เราได้ไปเที่ยวกัน อย่าง “เส้นทางตรัง” จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงทางทะเล มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้ง ทะเล เขา น้ำตกกันเลย รับรองว่าความสวยงามของจังหวัดเล็ก ๆ นี้ไม่เเพ้ที่อื่นแน่นอน

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์

 • เกาะกระดาน
 • ถ้ำมรกต
 • เกาะเชือก
 • ถ้ำเลเขากอบ

เส้นทางภูเก็ต พังงา

อีกหนึ่งเส้นทางในภาคใต้ ก็คงต้องเป็น “เส้นทางภูเก็ต พังงา” สองจังหวัดที่มีบรรยากาศแตกต่างกันอย่างชัดเจน หากได้เที่ยวในเส้นทางนี้ก็จะได้พบกับบรรยากาศที่หลากหลาย อย่างทางภูเก็ตเราก็จะพบกับธรรมชาติสวย ๆ พร้อมกับแสงสีความเจริญต่าง ๆ ไปต่อกันที่พังงาก็จะรู้สึกถึงบรรยากาศที่แตกต่างจากภูเก็ตอย่างชัดเจน ถนนโล่ง รถน้อย ร่มรื่น ต้นไม้เขียวชอุ่ม และที่โดดเด่นมากคือภูเขา

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์

 • ล่องอ่าวพังงา
 • ถ้ำลอด
 • เขาพิงกัน
 • เขาตาปู
 • เกาะปันหยี
 • เขาเขียน
 • วัดฉลอง
 • แหลมพรหมเทพ
 • ตึกชิโนโปรตุกีส
 • ของฝากภูเก็ต

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด บริการจัดกรุ๊ปส่วนตัว  กรุ๊ปเหมา ในเส้นทางโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ อาทิเช่นประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง สิงค์โปร์ ไต้หวัน พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา และในประเทศยุโรปต่างๆ ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตามความต้องการ เพื่อไปศึกษา ดูงาน สัมมนา ท่องเที่ยวตามสถานที่ไฮไลท์ชื่อดังต่างๆ ยินดีให้บริการไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปใหญ่ เป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน บริษัท โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐหรือเอกชน โดยทาง บริษัทมีทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่มีคุณภาพเพื่อรองรับคณะในทุกๆ เส้นทางที่ท่านเลือกเดินทาง

ตัวอย่างผลงานทัวร์ต่างประเทศ | กรุ๊ปทัวร์

 

ดูโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศได้ที่ ทัวร์ต่างประเทศ | กรุ๊ปทัวร์

เส้นทางลาว

สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย ยังมีวัฒนธรรม ผู้คน และภาษาที่ใกล้เคียงกับไทย จะเลือกสถานที่เที่ยวที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็สวยงามไม่แพ้กัน เป็นประเทศที่เหมาะกับการพักผ่อน เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายเป็นที่สุด

เส้นทางฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่

เส้นทางที่จะพาไป 3 แห่งในทริปเดียว ฮ่องกง เมืองแห่งแสงสี แหล่งชอปปิ้งที่ใคร ๆ ก็ต้องชอบ และยังเด่นดังเรื่องการขอพรไหว้พระเสริมสิริมงคล เซินเจิ้น เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสินค้าราคาถูก แหล่งเสื้อผ้า, กระเป๋า, นาฬิกา และอีกมากมาย จูไห่ เมืองแห่งความโรแมนติก คู่รักพากันเดินเล่นจูงมือกินลมชมวิวบนถนนเรียบชายหาดที่สวยงาม

เส้นทางแอฟริกา

ประเทศทางใต้สุดของทวีปแอฟริกา เป็นประเทศที่มีเมืองหลวงถึง 3 เมือง ทั้งยังเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติและแร่ธาตุต่าง ๆ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีความสวยงามและน่าสนใจ ทุ่งหญ้าสะวันนาอันกว้างใหญ่ไพศาล สรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย

เส้นทางเกาหลี

เส้นทางยอดนิยมของคนไทยแน่นอนว่าต้องนึกถึง ‘ประเทศเกาหลี’ ประเทศที่มีทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ และแหล่งชอปปิ้งขนาดใหญ่ โดยใช้เวลาเดินทางไม่นานเพียงแค่ 5-6 ชั่วโมงเท่านั้นเอง

เส้นทางอินเดีย

หนึ่งในประเทศที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในทวีปเอเชีย ‘ประเทศอินเดีย’ ดินแดนภารตะ ดินแดนที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สถานที่เที่ยวที่มีมนตร์เสน่ห์ที่สวยงาม เช่น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หลักฐานความรักที่ยิ่งใหญ่อย่างทัชมาฮาล หรือจะเป็นสถานที่ต่าง ๆ ตามรอยพระพุทธเจ้าก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

เส้นทางเวียดนาม

อีกเส้นทางที่กำลังเป็นที่นิยมของคนไทย เนื่องจากเดินทางง่าย อยู่ไม่ไกล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลายตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป เมืองเก่า ที่เที่ยวยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้อย่างดี มีอากาศที่บริสุทธิ์ อาหารอร่อย และราคาไม่สูงจนเกินไป

เส้นทางมาเลเซีย

อีกประเทศเพื่อนบ้านทางใต้ของประเทศไทย ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม แม้จะมีผู้คนหลากหลายชนชาติ แต่ก็รวมไว้ได้อย่างลงตัว สถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งธรรมชาติ ทะเล หรือจะเป็นวิวเมืองก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

เส้นทางวังเวียง เวียงจันทน์

2 เมืองในสปป.ลาวที่คนไทยเลือกไปเที่ยวกันเยอะ เพราะมีความสะดวกสบายในการเดินทาง วังเวียง บรรยากาศที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ทิวทัศน์ภูเขา และหน้าผาหินปูนที่เรียงราย มีแม่น้ำซองไหลผ่าน เวียงจันทน์ เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ วัดวาอาราม และโบราณสถานต่าง ๆ

เส้นทางอังกฤษ

ประเทศอันดับต้น ๆ ของยุโรปที่ใครหลายคนอยากไป ประเทศแห่งความอัศจรรย์ คลาสสิก และงดงาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหลายแห่ง เช่น สโตนเฮนจ์ ปราสาท และมหาวิหารเดอแรม แหล่งท่องเที่ยวทันสมัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Big Ben, London Eye รวมทั้งเป็นประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ อีกด้วย

เส้นทางฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ฮ่องกง สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเลือกมาเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ในทวีปเอเชีย มาถึงฮ่องกงทุกคนก็คงจะนึกถึงการขอพรไหว้พระ ของกินสุดแสนอร่อย และแหล่งชอปปิ้งสินค้าต่าง ๆ แต่สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของฮ่องกงที่ทุกคนคงจะไม่พลาด ก็คือ ‘ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์’ โลกแห่งการ์ตูนที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน ปราสาทที่สวยงาม ตัวการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ให้ถ่ายรูป พลาดไม่ได้กับขบวนพาเหรดสุดตระการตา รับรองว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอน

เส้นทางพม่า

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดกับทางฝั่งตะวันออกและทางเหนือของประเทศไทย มีอารยธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ล้ำค่า ถิ่นกำเนิดของชาวมอญ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน หากใครชอบที่จะทำบุญไหว้พระขอพรนั้นยิ่งห้ามพลาดเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็น เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เป็นต้น

เส้นทางจางเจียเจี้ย ประเทศจีน

แหล่งท่องเที่ยวของประเทศจีน ที่คนไทยหลายคนรู้จักผ่านภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง Avatar ซึ่งความจริงแล้วจางเจียเจี้ยเป็นชื่อของอุทยานแห่งชาติ ที่นี่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามและภูเขาหินปูน นอกจากเป็นอุทยานแห่งชาติที่แรกของประเทศจีนแล้ว จางเจียเจี้ยยังมีหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย อาทิ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เป็นต้น

เส้นทางเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

มหานครศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ มหานครที่เจริญที่สุดของประเทศจีน เมืองที่มีความสวยงามที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม ศิลปะ และเทคโนโลยีอันล้ำสมัย สถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งตึกสไตล์ยุโรปสวย ๆ สถาปัตยกรรมเฉพาะของจีน แหล่งชอปปิ้ง ธรรมชาติ วัดที่เก่าแก่ หรือสวนสนุกระดับโลกอย่างดิสนีย์แลนด์

เส้นทางฉงชิ่ง อู่หลง ประเทศจีน

เมืองแห่งมรดกโลกของจีน ยังเป็นมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศจีน ที่นี่มีทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับสรวงสวรรค์บนดิน สถานที่เที่ยวหลักของเมืองนี้ คือ ‘อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์’ คล้าย ๆ โรงเตี๊ยมโบราณที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาหินปูนที่สูงมาก เหมือนได้เข้าไปอยู่ในดินแดนของเหล่าเจ้ายุทธ์

เส้นทางลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก

เมืองอีกแห่งของสปป.ลาวที่น่าไปเที่ยวไม่แพ้ที่อื่น ๆ ในสปป.ลาวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ทางเดินป่า วัด โบราณสถาน และมรดกโลก ทำให้เมืองนี้ให้ความรู้สึกอบอุ่น น่าหลงใหลไปกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

เส้นทางโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เมืองหลวงแห่งทิศศตะวันออกของญี่ปุ่น เมืองขนาดใหญ่ที่รวมเอาความล้ำสมัยและดั้งเดิมมาอยู่รวมกันอย่างลงตัว ที่นี่จึงมีกิจกรรมมากมายจนขนาดว่าเที่ยววันเดียวก็ไม่พอ ไม่ว่าจะเป็นย่านอากิฮาบาระ ย่านอาซากุสะ ย่ายฮาราจูกุ ย่านชิบูย่า หรือจะเป็นย่านกินซ่า ก็มีให้เลือกหลากหลาย เดินทางก็สะดวกด้วยรถไฟทั้งบนดินใต้ดินที่จะพาไปทุกที่เที่ยวชื่อดัง จะแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี แฟชั่น ก็หาได้จากโตเกียว

เส้นทางโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

เกาะขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณเหนือสุดของญี่ปุ่น จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แถมที่นี่ยังเป็นสวรรค์ของคนรักอาหารเพราะขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อย อย่างอาหารทะเลสด ๆ และบุฟเฟต์ปูอลาสก้า นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ทั้งภูเขา น้ำพุร้อน รวมไปถึงกิจกรรมยอดนิยมอย่างการเล่นสกี

เส้นทางฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและเป็นเมืองฮิตอีกเมืองของญี่ปุ่น เมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน สถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ครบจบอยู่ในเมืองนี้ ทั้งศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ วัดวาอาราม สถาปัตยกรรมญี่ปุ่น แหล่งชอปปิ้งที่ไม่แพ้ที่อื่น สวนสนุกอันยิ่งใหญ่ แถมอาหารก็อร่อยแบบท้องถิ่นที่มีให้ได้เลือกชิมมากมาย

เส้นทางยุโรปตะวันออก

ทริปยุโรปตะวันออก 6 ประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งแต่ละประเทศก็มีจุดเด่นไม่เหมือนกันอีกด้วย  ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบ กรุงเวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์  กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ  กรุงบราติสลาว่า เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก  มนต์เสน่ห์ของกรุงปราก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ  จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของนครมิวนิค  เมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เมืองลูเซิร์น แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม

บริการของเรา | กรุ๊ปทัวร์ 

จำหน่าย PACKAGE TOUR ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รับจัดกรุ๊ปเหมา (Incentive) ทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกเส้นทางทั่วโลก

รับจัดกิจกรรมแรลลี่ต่าง ๆ เช่น Walk Rally, Car Rally, Bus Rally

รับจัดกีฬาฮาเฮ, กีฬาชายหาด, กีฬาสี (Sport Day)

รับจัดประชุมนอกสถานที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม

รับจัดสัมมนาเชิงวิชาการโดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ในหัวข้อที่ท่านกำหนด

รับจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์บุคคลากรในองค์กร ด้วยรูปแบบเกมส์ที่เน้นความสามัคคี

เหตุผลดี ๆ ของการใช้บริการบริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด 

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เปิดทำการมามากกว่า 20 ปี มีทีมงานคุณภาพที่มีความชำนาญทุกเส้นทางทั่วโลก มีมัคคุเทศก์ที่พร้อมให้บริการตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยว

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวได้อย่างน่าสน โดดเด่น และแตกต่าง ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สามารถจับต้องได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง (รส รูป กลิ่น เสียง) และรวดเร็วภายใน 3 วัน

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด เลือกสรรโรงแรมที่พัก และอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยแก่คณะ ในการจัดทำรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงจำนวนวัน เวลา และเส้นทางในการเดินทาง ที่สามารถจะทำให้คณะใช้เวลาท่องเที่ยวได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วบอกต่อและกลับมาใช้บริการ กว่า 100  กรุ๊ปต่อปี

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการอบรมทีมงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานบริการ มีใจรักพร้อมปลูกจิตสำนึก ด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และผู้บริหารก็มีธรรมาภิบาล ไม่เอารัดเอาเปรียบท่องเที่ยว คุณภาพต้องเหมาะสมกับราคา

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่ท่านกำหนดเองได้

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัยในองค์กร จากวิกฤติหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะ โควิด 19 เราเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจนได้รับผลตอบรับที่พึงพอใจ 100 %

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการจัดนำเที่ยวที่เน้นปลอดภัยสูงสุดตามมาตรการของสาธารณสุข หรือ New Normal โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยจิตสำนึก และความรับผิดชอบ

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันโลก มีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านทาง Social Media อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมเรียนรู้จาก Feedback ของลูกค้า และนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด มีข้อเสนอพิเศษ เพื่อให้ใด้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ที่จะทำให้ท่านสะดวกสบาย และประทับใจ พร้อมบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความพึงพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
Share on social networks
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา