ทัวร์เชียงใหม่ เจาะลึก เชียงใหม่ 4 ดอยงาม

จำนวนการเข้าขม 101 ครั้ง
ทัวร์เชียงใหม่ เจาะลึก เชียงใหม่ 4 ดอยงาม - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
024-4503
วันที่เดินทาง
มิ.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)

ไฮไลท์

Premium โปรแกรมดีที่คุ้มค่าที่สุด ราคานี้รวมทุกอย่าง อาหารครบทุกมื้อ
พัก… Wintree City Resort Chiang Mai ระดับ 5 ดาว
ไฮไลท์….
ม่อนแจ่ม – สวนลุงรน – พระธาตุดอยคำ – ดอยสุเทพ – ถนนคนเดิน
ดอยอ่างขาง – ฮิโนกิแลนด์ – สวนอินทผาลัมโกหลัก – วัดบ้านเด่น
วัดอุโมงค์ – ของฝากกาดพะยอม

แผนการเดินทาง

05.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาเตอร์ B สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

07.25 น.  เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 102 หรือสามารถเปลี่ยนเป็น นกแอร์ / หรือ แอร์เอเชีย ขึ้นสนามบินดอนเมืองได้ค่ะ

08.45 น.  นำท่านเดินทางสู่จุด Check In แห่งใหม่ Sky walk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงาม ด้านล่างมีทุกดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ท่านสามารถลงไปถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ได้อย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ สวนลุงรน สวนดอกไม้ที่สวยงาม ก่อนนำคณะเดินทางต่อ ( สวนลุงรน เฉพาะเดือน พ.ย - ก.พ.)

เที่ยง   อาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารปลาเผา ผักสด (2)

บ่าย  นำคณะออกเดินทางสู่ โดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ สักการะหลวงพ่อทันใจ เป็นผู้ที่นิยมและมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ มีผู้เดินทางมาขอพร บนบานแล้วประสบความสำเร็จและได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

15.00 น. นำเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ไหว้ขอพร เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานจะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ปลอดภัยผ่านอุปสรรคนานาไปได้

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารกาแล (3) หลังอาหารอิสระ ณ ถนนคนเดินเชียงใหม่ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก

เข้าที่พัก ณ ที่ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai ระดับ 5 ดาว

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

08.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง  ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ด้วยความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ทำให้ต่อมาสถานีเกษตรฯ จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมภายในสถานีฯได้   ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพได้ตลอดทุกจุด แต่จะมีจุดท่องเที่ยวหลัก คือ  สวนสมเด็จซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้า ติดกันคือโรงเรือนเพาะพันธุ์กุหลาบ และเรือนดอกไม้ตั้งอยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จ  ถัดไปบริเวณใจกลางสถานี ฯ คือ สวน 80  สวนกุหลาบอังกฤษ และสโมสรอ่างขางซึ่งเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ  ไปจบโปรแกรมที่สวนบ๊วยและโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผักซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนบ๊วย ซึ้งมีจุด Check In ที่สวยงามมากกว่า 12 จุด ที่ไม่ควรพลาด

เที่ยง อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารศิริชัย (5)

บ่าย  นำคณะ ชมอาณาจักรไม้หอมแห่งแรกของไทย ฮิโนกิแลนด์ ที่ได้จำลองบรรยากาศสุดอลังการจากญี่ปุ่น จุดเด่นสำคัญ ๆ ด้านหน้าโครงการเป็นเสาโทริอิแบบเรียวบุ ด้านหน้าโครงการจะพบซุ้มประตูโคมแดงขนาดใหญ่ จำลองมาจาก วัดอาซากุสะ และไฮไลท์สุด คือ ปราสาทฮิโนกิ 4 ชั้น ที่สร้างจากไม้สนฮิโนกิที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ชั้นสูงและเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น

14.30 น. จากนั้นนำชม สวนอินทผลัม บ้านโกหลัก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอินทผลัมที่แรกของประเทศไทยที่จดสิทธิบัตร ปลูกกว่า 750 ต้น ที่ให้ผลผลิตคุณภาพ รสชาติอร่อย และแปรรูปให้เป็นน้ำอินทผลัมได้อีกด้วย

16.00 น. เดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตา อลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ขันโต๊กเบญจรงค์ (6) พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวลานนา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

เข้าที่พัก ณ ที่ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai ระดับ 5 ดาว

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

08.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์  เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สัมผัสยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สัมผัสสายหมอก สัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ ชม สถานีเรดาห์ นำท่านเดิน  ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น  ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่าง ๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล      และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  มองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม   

เที่ยง อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารครัวมิตรภาพ (8)

บ่าย นำท่านชม น้ำตกวชิระธาร น้ำตกที่มีความสวยงาม และอยู่ไม่ไกล และให้ท่านได้ซื้อของฝากจากชาวเขา

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จุด Check In อีก 1 แห่ง ณ ห้วยตึงเฒ่า อิสระสัมผัสบรรยากาศสูดโอโซนให้เต็มปอด ไฮไลท์ ที่นี้ คือ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และเพื่อน ๆ รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาโอบล้อมไว้ ที่นี่ยังมีแลนด์มาร์คคล้าย ๆ สะพานซูตองเป้ ทอดยาวเหนือท้องทุ่งไปยังกระท่อมที่อยู่ปลายนาด้วยระยะทางกว่า 100 เมตร

17.00 น. นำท่านชม วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสานากรรมฐาน กำแพงภายในและใต้พระเจดีย์ศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์เป็นอุโมงค์หลายช่องทางเดินทะลุกันได้ ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์จากนั้นเดินทางสู่

18.30 น. ท่านเดินทางสู่ กาดพะยอม ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำคณะส่งสนามบินเชียงใหม่

20.50 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121

22.10 น.   คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยสไมล์/นกแอร์/แอร์เอเซีย พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าที่พัก โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ระดับ 5 ดาว (ห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 6. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 2. ค่าทริปไกด์และคนขับรถ 300 บาทต่อท่านต่อทริป
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และ หมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 30 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก 
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน ทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
รหัส 024-4503 ทัวร์เชียงใหม่ เจาะลึก เชียงใหม่ 4 ดอยงาม
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย Thai Smile Airways (WE)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=766

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/024-4503.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา