ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO MISSION 4 SNOW FESTIVAL

จำนวนการเข้าขม 82 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO MISSION 4 SNOW FESTIVAL - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
089-6311
วันที่เดินทาง
ก.พ.67
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

 • หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ทะเลสาบชิโกสึ-Lake Shikotsu Ice Festival 2024-เมืองซัปโปโร
 • Sapporo Snow Festival 2024 - ตลาดปลานิโจ-ช้อปปิ้ง Duty Free-เมืองฟุราโน่-เมืองอาซาฮิคาว่า
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-โซอุนเคียว-Sounkyo Ice Fall Festival 2024 - เมืองอาซาฮิคาว่า
 • Asahikawa Winter Festival 2024-หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า-เมืองฟุราโน่-ลานสกีฟุราโน่
 • หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส-เมืองซัปโปโร - เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ
 • โรงเป่าแก้วคาตาอิชิ-คาเฟ่คิตตี้-เมืองซัปโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด-โรงงานช็อคโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ-ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ

แผนการเดินทาง

22.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

02.05 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 620 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.35 ชั่วโมง

10.40 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินนิวชิโตะเสะ ประเทศญี่ปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนำท่านสู่ จิโกคุดานิ (Jigokudani) ซึ่งมีความหมายว่า “หุบเหวนรก” เป็นหุบเขาที่มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยซัลเฟอร์ และแร่ธาตุที่ช่วยในการบำรุงพิวพรรณ และสุขภาพมากมาย จะมีเส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆ ประมาณ 20-30 นาที สิ่งแรกที่จะเห็นก็จะเป็นบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) ซึ่งบ่อนี้เป็นเป็นบ่อน้ำร้อนกำมะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พอยิ่งขึ้นไปสิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็ตรงที่จะมีบ่อน้ำร้อนให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆ ตลอดทางเดิน จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shigotsu) เป็นสถานที่ที่โดดเด่นมากของอุทยานแห่งชาติชิโกสึโทย่า (Shikotsu- Toya National Park) เลยก็ว่าได้ แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมแนวธรรมชาติหลั่งไหลเข้ามาชมความงามยังทะเลสาบแห่งนี้ไม่น้อย ทะเลสาบแห่งนี้กำเกิดขึ้นจากภูเขาไฟที่พังทลายลงมาหลังจากเกิดการระเบิดขึ้น และล้อมรอบไปด้วยภูเขามากมาย อีกทั้งยังคงอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยม นำท่านเที่ยวชม Lake Shikotsu Ice Festival 2024 งานเทศกาลน้ำแข็งที่ใช้ออนเซ็นทะเลสาบชิโคสึในสวนสาธารณะของอุทยานแห่งชาติ “ชิโคสึโทยะ” เป็นสถานที่จัดงาน มีประติมากรรมน้ำแข็งที่สร้างขึ้นโดยใช้น้ำในทะเลสาบชิโคสึอันเป็นที่ภาคภูมิใจในเรื่องความใส ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศ พ่น และปล่อยให้แข็งตัวเรียงรายอยู่ประหนึ่งเข้ามาในเมืองน้ำแข็ง ล้อมรอบด้วยศิลปะการสลักน้ำแข็งถูกจัดอยู่ตามจุดต่างๆ ท่านสามารถเล่นสไลเดอร์น้ำแข็ง ลานสเก็ตที่ลื่นไถลด้วยรองเท้าบูต หรือขี่ม้าจูงชมสถานที่จัดงาน ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ภายในระยะเวลาจัดงานนั้น ไม่พลาดกับการได้ถ่ายรูปกับกำแพงน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดของที่นี่ ประมาณตึก 2 ชั้น นอกจากจะมีการยิงดอกไม้ไฟถึง 300 นัดในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 18:30 น. แล้ว ยังมีการแสดงการตีกลองใหญ่แบบญี่ปุ่น และสามารถไปอาบน้ำในออนเซ็นที่อยู่รอบๆ สถานที่จัดงานได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เป็นเมืองหลักของเกาะฮอกไกโด มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยแรกเริ่มของเกาะฮอกไกโด มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งช้อปปิ้ง ประวัติศาสตร์ และการค้า อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปยังหลายๆ สถานที่ต่างๆ ภายในเกาะฮอกไกโด นำท่านเข้าชม Sapporo Snow Festival 2024 นับเป็นเทศกาลฤดูหนาวสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของเมืองซัปโปโรที่ดังมากๆ จะจัดขึ้นทุกๆ ปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะกินระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่ละปีจะมีธีมแตกต่างกันไปในทุกๆ ปี โดยจะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) เส้นทางยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร ภายในงานมีการนำเสนอประติมากรรมที่สร้างจากหิมะ และน้ำแข็งเป็นจำนวนนับร้อยชิ้นจัด ซึ่งแต่ละชิ้นก็ยิ่งใหญ่และยังมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป สิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเทศกาลนี้นั่นก็คือการจัดแข่งขันการแกะสลักหิมะจากทั่วโลก จะได้ชมงานแกะสลักจากเหล่าผู้เข้าแข่งขันนานาชาติ รวมทั้งงานของญี่ปุ่นเองอีกมากมาย อีกทั้งยังมีการจัดไฟเป็นสีต่างๆ ส่องไปยังผลงานน้ำแข็งแกะสลักเพื่อเพิ่มความสวยงาม และ ณ จุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถแวะเวียนไปชมแสงสียามค่ำคืน และถ่ายรูปกับชิ้นงานได้ด้วย สำหรับกิจกรรมส่องไฟจะมีขึ้นตั้งแต่หลังพระอาทิตย์ตกดินไปจนถึงเวลา 22.00 น. ของทุกคืนตลอดการจัดงาน

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก THE B SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)

ตลาดปลานิโจ (Sapporo Nijo Fish Market) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดยอดนิยมใจกลางเมืองซัปโปโร เพราะมีร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน ถือเป็นตลาดที่เก่าแก่กว่า 100 ปี ใครที่อยากชิมทั้งอาหารทะเลแบบสดๆ ควรมาเป็นอย่างมาก ร้านค้าต่างๆ นั้นจำหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ตลาดแห่งนี้เปิดบริการตั้งแต่เช้าตรู่จนเย็นราวๆ 07:00-18:00 น. ร้านอาหารต่างๆ นั้นจะเป็นที่สำหรับรับประทานอาหาร และดื่มรวมกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึกปลอดภาษี (Duty Free) ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ใครที่กำลังมองหาของฝาก เช่น ขนมยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ เครื่องสำอางตัวดัง สินค้าที่ระลึกจากญี่ปุ่น ก็สามารถหาซื้อได้จากที่นี่ อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านสู่ เมืองฟุราโน่ (Furano) ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน ดินแดนดอกไม้ แต่นอกจากดอกไม้ที่สวยมากๆ ของที่นี่แล้ว ก็ยังมีทั้งชีสฮอกไกโดที่ขึ้นชื่อ และยังมีชีสพิเศษที่หาทานได้แค่ที่ฮอกไกโดเท่านั้นอีกด้วย

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปโร จากนั้นนำท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) (รวมค่าเข้าชม) เรียกได้ว่าเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากของฮอกไกโด สิ่งที่ทำให้สวนสัตว์แห่งนี้มีชื่อเสียงมากๆ ก็ตรงที่ทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่เวลาใครคิดถึงจะต้องนึกถึงที่นี่ก่อนเสมอ โดยไฮไลท์เด็ดของที่นี่นั่นก็คือ “พาเหรด เพนกวิน” โดยทางสวนสัตว์จะให้นักท่องเที่ยวตั้งแถวสองข้างถนนเพื่อรอรับดาราตัวน้อยออกมาเดินโชว์ตัวกัน จุดเริ่มต้นของ เพนกวิน พาเหรด ที่สวนสัตว์นี้ก็คือ พฤติกรรมทางธรรมชาติของเพนกวินที่จะออกเดินไปยังทะเลเพื่อไปหาอาหารเป็นหมู่ ทางสวนสัตว์จึงนำพฤติกรรมนี้ บวกกับความต้องการที่อยากให้เพนกวินได้ออกกำลังกายในฤดูหนาว มารวมกัน และกลายมาเป็นพาเหรดน่ารักๆ แบบนี้ ทำให้เราเหมือนได้เข้าไปใกล้ชิดกับฝูงเพนกวิน พากันเดินตามกันเป็นขบวน จากนั้นนำท่านสู่ โซอุนเคียว (Sounkyo) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซัง (Daisetsuzan National Park) ในจังหวัดฮอกไกโด นับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวรีสอร์ทน้ำพุร้อนออนเซ็นชื่อดัง ในหุบเขาแคบๆ ขนาบข้างด้วยป่าหน้าผาสู 100 เมตร และมีศูนย์บริการประจำหมู่บ้าน ห้องอาบน้ำออนเซ็นหลายแห่ง และน้ำตก 2 แห่งที่สวยงาม นำท่านเข้าชม Sounkyo Ice Fall Festival 2024 เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่โซอุนเคียวออนเซ็น (Sounkyo Onsen) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงหุบเขาโซอุนเคียว (Sounkyo Gorge) ที่โด่งดังด้วยวิวน้ำตก และหน้าผาสูงชันกว่า 24 กิโลเมตร ใจกลางเกาะฮอกไกโด ในช่วงกลางวันแนะนำให้ไปเดินเล่นชมอนุสาวรีย์น้ำแข็งขนาดยักษ์ โดมน้ำแข็ง และอุโมงค์น้ำแข็งความยาวกว่า 100 เมตร และเมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟไลท์อัพสีรุ้งสุดสวยงามเพื่อเพิ่มความน่าชมขึ้นไปอีก โดยการแข็งตัวของน้ำตกที่แข็งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ เมื่อกระทบกับแสงไฟหลากสีสันแล้ว ทำให้รู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายเลย สวยงามราวกับโลกแห่งจินตนาการเลยทีเดียว

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) (บุฟเฟ่ต์)

ที่พัก SOUNKYO KANKOU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)

หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ นำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่าอีกครั้ง เพื่อนำท่านเข้าชม Asahikawa Winter Festival 2024 เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเทศกาลหิมะที่ซัปโปโร แต่ทีนี่จะมีการสร้างประติมากรรมหิมะขนาดยักษ์เป็นประจำทุกปี โดยมีรูปแบบแตกต่างกันไป เทศกาลจะจัดแบ่งเป็น 2 แห่ง คือ ย่านริมแม่น้ำบริเวณสะพานอาซาฮิบาชิ (Asahibashi Site) จัดแต่งด้วยรูปปั้นหิมะขนาดเล็ก สไลด์หิมะ ม้าลากเลื่อน และบาร์น้ำแข็ง นอกจากนั้นยังมีเวทีสำหรับพิธีเปิด และปิดเทศกาล และจุดดอกไม้ไฟ อีกแห่งหนึ่ง คือ ย่านถนนคนเดินเฮวะโดริ (Heiwa Dori) ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟอาซาฮิคาว่า จะแสดงประติมากรรมน้ำแข็งกว่า 50 ชิ้น และการแข่งขันสลักน้ำแข็งประจำปี โดยช่วงกลางคืนรูปสลักก็จะมีสีสันของแสงไฟสีต่างๆ สวยงามมากยิ่งขึ้นไม่แพ้ที่อื่นเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปโร นำท่านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า (Asahikawa Ramen Village) ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้าน มาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท์!!! หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆ ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

กลางวัน   อาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมนเป็น Cash Back โดยให้ท่านเลือกซื้อเลือกทานตามอัธยาศัย (6)

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองฟุราโน่ เพื่อนำท่านสู่ ลานสกีฟุราโน่ (Furano Ski Area) ลานสกีอาจมีการเปลี่ยนแปลง (**ไม่รวมค่าเช่าชุดกันหนาว และอุปกรณ์เครื่องเล่น) ถือว่าเป็นที่เล่นสกีที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของฮอกไกโด ด้วยความที่เคยเป็นสถานที่จัดแข่งขันสกีระดับโลกมาแล้ว พื้นที่ของที่นี่ทั้งกว้างใหญ่ และวิวดีงาม โดยพื้นที่เล่นสกีประกอบด้วยยอดเขา 2 ยอดเชื่อมต่อกัน มีทั้งทางลาดต่ำสำหรับผู้เริ่มต้น และทางที่สูงชันมากขึ้นตามลำดับ เรียกได้ว่าคนจะเป็นมือใหม่หรือโปรก็ต้องสนุกไปกับการเล่นสกีของที่นี่แน่นอน มากมายด้วยกิจกรรมสนุกๆ ไว้ทำกันทั้งลานสโนว์บอร์ด เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมากันเป็นครอบครัวที่ หรือกิจกรรมอย่างอื่นที่น่าสนใจ ทั้งการล่องแพหิมะ รถลุยหิมะ และพาราเซล จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมู่บ้านงานฝีมือ และทางเดินไม้ในป่าที่เหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึ่งประกอบด้วยร้านค้ากว่า 15 ร้าน ที่จำหน่ายสินค้าแบบท้องถิ่น ร้านค้าต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมาก ทำให้ดูเหมือนเป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าคล้ายบ้านในเทพนิยาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโรอีกครั้ง

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก THE B SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองท่าที่สำคัญของเกาะฮอกไกโด ด้วยจุดที่ตั้งของตัวเมืองสามารถมองเห็นอ่าวอิชิกะริที่อยู่ด้านหน้า ทัศนียภาพเทือกเขาที่ล้อมรอบงดงามราวกับเป็นเมืองแห่งความฝัน ตัวอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ตามลักษณะดั้งเดิม รวมไปถึงการที่มีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ โดนๆ ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างตบเท้ากันมาเมืองนี้อย่างต่อเนื่อง นำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) คลองขนาดใหญ่ตัดผ่าใจกลางเมืองโอตารุ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงความเจริญของเมืองแห่งนี้ ในอดีตชาวเมืองและพ่อค้าใช้คลองนี้เป็นเส้นทางหลักในการส่งสินค้าและค้าขาย บริเวณตลิ่งจึงเรียงรายไปด้วยโกดังมากมาย คลองแห่งนี้มีความยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแต่งด้วยโคมไฟสไตล์วิคตอเรียนอยู่ทั้งสองฝั่งของถนน จุดที่เคยเป็นคลังสินค้าที่สร้างแนวอิฐดูดิบๆ อาร์ตๆ ของอดีตก็กลายมาเป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่ชิคๆ นับเป็นจุดถ่ายรูปที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Otaru Music Box Museum) ตั้งอยู่ภายในอาคารเก่าเมืองโอตารุ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ที่ทางรัฐบาลแคนาดามอบเป็นของขวัญให้กับรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านในอาคารมีกล่องเสียงเพลงมากมายหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เชยชม มีการจัดแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตล์กว่า 25,000 ชิ้น อีกทั้งยังมีส่วนจัดแสดงตุ๊กตาคาระกุริ (Karakuri dolls) อันเป็นตุ๊กตาแบบดั้งเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูได้ยากมากๆ ให้ได้ชมอีกด้วย ส่วนใครที่ติดใจอยากได้กล่องดนตรีกลับบ้านแล้วละก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะที่นี่ยังมีส่วนที่เป็นร้านจำหน่ายกล่องดนตรีแบบสั่งทำตามใจจะเอาตุ๊กตาตัวไหน สีอะไร เพลงอะไรสั่งได้ ไว้เป็นของที่ระลึกแบบไม่เหมือนใครกันอีกด้วย

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (Kitaichi Glass Otaru) โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้ หรือของที่ระลึกแทน ภายในอาคารมีการตกแต่งด้วยโคมไฟแก้วจำนวนมากอย่างหรูหรา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ อย่าง คาเฟ่ ที่มีบริการทั้งขนมหวาน และอาหารญี่ปุ่นตกแต่งด้วยเครื่องแก้วนานาชนิดดูงดงาม ส่วนจัดแสดงเครื่องแก้วชนิดต่างๆ ตั้งแต่ในยุคอดีต ชมการสาธิตการเป่าแก้วด้วยกรรมวิธีโบราณ และหากใครชื่นชอบการประดิษฐ์หรือต้องการของที่ไม่เหมือนใครก็สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปทำเครื่องแก้วแบบ DIY เพื่อสร้างเครื่องแก้วที่มีชิ้นเดียวในโลกได้อีกด้วย จากนั้นให้ท่าเดินชม คาเฟ่คิตตี้ (Hello Kitty Cafe) คาเฟ่ชื่อดังในเมืองโอตารุ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง Hello Kitty นอกจากนั้น ยังมีสินค้าเกี่ยวกับคิตตี้ และผองเพื่อนให้เราได้เลือกซื้อสินค้า และถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโรอีกครั้ง จากนั้นนำท่านขอพรกับ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด

จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ (Shiroi Koibito Park) ภายในบริเวณที่แห่งนี้ ประกอบด้วย ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อคโกแลตพร้อมจำหน่ายช็อคโกแลตหลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญผู้เข้าชมสามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุ้กกี้ได้ในระยะใกล้ๆ แถมยังมีกิจกรรมสนุกๆ ให้เราได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปทำคุ้กกี้ด้วยตนเองอีกด้วย ยิ่งในช่วงหน้าหนาวนั้น ที่โรงงานแห่งนี้จะมีการเปิดไฟ Illumination ด้วยตึกเป็นอาคารสไตล์ยุโรปจึงทำให้บรรยากาศนั้นเหมือนหลุดไปเดินอยู่ในเมืองโรแมนติกของยุโรปเลยก็ว่าได้ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านทานุกิโคจิ (Tanuki-koji Shopping Street) ถือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร แหล่งช็อปปิ้งในร่ม มีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนนยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ทั้งขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแล็ต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายในย่านนี้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก THE B SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9)

หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ...

11.55 น.   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ XJ 621 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7.55 ชั่วโมง

17.50 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ...

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
06 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 6758,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 6755,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 6755,919 บาท10,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าให้ได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือวันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยว และช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ ... ของการเดินทาง
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
55,919 บาท
รหัส 089-6311 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO MISSION 4 SNOW FESTIVAL
ราคาเริ่มต้น 55,919 บาท
เดินทางช่วง ก.พ.67
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=2794

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/089-6311.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา