ทัวร์เชียงใหม่ พิชิต 4 ดอยงาม เชียงใหม่

จำนวนการเข้าขม 299 ครั้ง
ทัวร์เชียงใหม่ พิชิต 4 ดอยงาม เชียงใหม่ - บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
รหัสทัวร์
024-7003
วันที่เดินทาง
ต.ค.66 - ก.พ.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)

ไฮไลท์

PREMIUM...แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล เที่ยวครบจบทุกไฮไลท์
พัก..Wintree City Resort Chiang Mai ระดับ 5 ดาว
I LOVE FLOWER FARM ม่อนแจ่ม - บ้านแม่กำปอง - พระธาตุดอยคำ - ถนนคนเดิน
ดอยอ่างขาง - ฮิโนกิแลนด์ - สวนอินทผาลัมโกหลัก - วัดบ้านเด่น - ขันโต๊กดินเนอร์
ดอยอินทนนท์ - นาขั้นบันได บ้านแม่กลางหลวง - น้ำตกวชิระธาร - ของฝากกาดพระยอม

แผนการเดินทาง

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์  สายการบินนกแอร์ / แอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

...................   เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ / สายการบินแอร์เอเซีย

08.30 น.   นำคณะออกเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ระหว่างการเดินทางสู่ สวนดอกไม้ I LOVE FLOWER FARM อำเภอแม่ริม ที่ขึ้นชื่อเรื่องดอกไม้  โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี ดอกไม้ต่างๆจะแข่งกันบานสะพรั่งเต็มทุ่งขนาดใหญ่ จนเป็นที่ดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศต้องเตรียมชุด เตรียมพร๊อพร้อมกับท่าโพสเริ่ดๆ แล้วไปแชะรูปกับสวนดอกไม้สวยๆกันเป็นจำนวนมาก

ก่อนนำท่านเดินทางสู่จุด Check In แห่งใหม่ Sky walk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงาม ด้านล่างมีทุกดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ท่านสามารถลงไปถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ได้อย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ จุด Check In แห่งใหม่ Sky walk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงาม ด้านล่างมีทุกดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล

เที่ยง อาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (2)

บ่าย นำท่านไป หมู่บ้านแม่กำปอง ที่เงียบสงบสัมผัสวิถีชีวิตสุดเรียบง่ายของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลำธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง คือการได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

16.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่ โดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ สักการะหลวงพ่อทันใจ เป็นผู้ที่นิยมและมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ มีผู้เดินทางมาขอพร บนบานแล้วประสบความสำเร็จและได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (3) หลังอาหารอิสระ ณ ถนนคนเดินเชียงใหม่ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก

เข้าที่พัก ณ ที่ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai ระดับ 5 ดาว

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

08.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง  ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ด้วยความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ทำให้ต่อมาสถานีเกษตรฯ จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมภายในสถานีฯได้   ภายในสถานีฯ จอดแวะถ่ายภาพได้ตลอดทุกจุด แต่จะมีจุดท่องเที่ยวหลัก คือ  สวนสมเด็จซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้า ติดกันคือโรงเรือนเพาะพันธุ์กุหลาบ และเรือนดอกไม้ตั้งอยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จ  ถัดไปบริเวณใจกลางสถานี ฯ คือ สวน 80  สวนกุหลาบอังกฤษ และสโมสรอ่างขางซึ่งเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ  ไปจบโปรแกรมที่สวนบ๊วยและโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผักซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนบ๊วย ซึ้งมีจุด Check In ที่สวยงามมากกว่า 12 จุด ที่ไม่ควรพลาด

เที่ยง  อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารศิริชัย (5)

บ่าย นำคณะ ชมอาณาจักรไม้หอมแห่งแรกของไทย ฮิโนกิแลนด์ ที่ได้จำลองบรรยากาศสุดอลังการจากญี่ปุ่น จุดเด่นสำคัญ ๆ ด้านหน้าโครงการเป็นเสาโทริอิแบบเรียวบุ ด้านหน้าโครงการจะพบซุ้มประตูโคมแดงขนาดใหญ่ จำลองมาจาก วัดอาซากุสะ และไฮไลท์สุด คือ ปราสาทฮิโนกิ 4 ชั้น ที่สร้างจากไม้สนฮิโนกิที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ชั้นสูงและเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น

14.30 น.  จากนั้นนำชม สวนอินทผลัม บ้านโกหลัก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอินทผลัมที่แรกของประเทศไทยที่จดสิทธิบัตร ปลูกกว่า 750 ต้น ที่ให้ผลผลิตคุณภาพ รสชาติอร่อย และแปรรูปให้เป็นน้ำอินทผลัมได้อีกด้วย

16.00 น. เดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตา อลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท  

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ขันโต๊กดินเนอร์ (6) พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวลานนา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

เข้าที่พัก ณ ที่ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai ระดับ 5 ดาว

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

08.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์  เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สัมผัสยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สัมผัสสายหมอก สัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ ชม สถานีเรดาห์ นำท่านเดิน  ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น  ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่าง ๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล      และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  มองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม   

เที่ยง อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารครัวมิตรภาพ (8)

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ บ้านแม่กลางหลวง ให้ท่านชม นาขั้นบันได ที่สวยงาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ น้ำตกวชิระธาร น้ำตกที่มีความสวยงาม และอยู่ไม่ไกล และให้ท่านได้ซื้อของฝากจากชาวเขา ก่อนนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

18.30 น.  ท่านเดินทางสู่ กาดพะยอม ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำคณะส่งสนามบินเชียงใหม่

18.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ กาดต้นพยอม ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

20.40 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยนกแอร์ หรือ แอร์เอเซีย

21.45 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
09 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 6614,500 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 6613,900 บาท2,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 6612,900 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6612,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 6611,900 บาท2,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6613,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 6613,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6614,900 บาท3,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 6714,900 บาท3,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6714,900 บาท3,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ม.ค. 67 - 03 ม.ค. 6712,900 บาท3,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ม.ค. 67 - 06 ม.ค. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 6711,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ก.พ. 67 - 04 ก.พ. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 6712,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 6710,900 บาท2,200 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการไทยนกแอร์ หรือ แอร์เอเซีย พร้อมน้ำหนัก 15 ก.ก.
  • ค่ารถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
  • ค่าที่พักอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน 1 คืน / เบลวิลล่าปาย จำนวน 1 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
  • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
  • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
  • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง

- มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน

- จอยทัวร์กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ   โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์

การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ

เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 30 วัน

เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก 

ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน  ทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท

เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
รหัส 024-7003 ทัวร์เชียงใหม่ พิชิต 4 ดอยงาม เชียงใหม่
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66 - ก.พ.67
เดินทางโดย Nok Air (DD)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sodatour.com/tour.php?tour_id=2603

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/020/024-7003.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004
โทร 02-121-7282 ,084-722-8880
LINE ID @Sodatour
อีเมล soda0.001@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08004

19/130 โครงการเพอเฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน เฟส 2 ซ.01 กาญจนาภิเษก 5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา